Меню Затваряне

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Публичен сектор
Община Сливница

РОСИЦА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Стопански сектор
Община Сливница

ФЕОДОР КОНСТАНТИНОВ РАНГЕЛОВ

Стопански сектор
Община Драгоман

МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Нестопански сектор
Община Сливница

БЛАГОЙ ИВАНОВ КРУМОВ

Нестопански сектор
Община Драгоман

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Нестопански сектор
Община Драгоман

Борислав Николов Борисов

Стопански сектор - Община Сливница

ЧЛЕНОВЕ НА УС

ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕТО

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
тел. за контакт: 0887431215;
0876566456

АНЕТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА-ИВАНОВА

Експерт СВОМР

Златина Младенова Димитрова

технически асистент тел. за контакт 0877391742

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №6 към чл. 24., ал. 1, т. 8