Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман“

име длъжност мобилен номер
Васко Стоилков председател на УС 0876 542 477
Венцислав Димитров изпълнителен директор 0876 566 456
 Кристина Борисова експерт СВОМР 0877 391 742
 Анета Иванова технически асистент 0877 994 580
счетоводител 0876 271 156

Допълнителна информация

Този сайт е изготвен в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общините Сливница и Драгоман“ проект №: 431-2-03-85 / 18.09.2008 г.

Адрес: 2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1(сградата на Община Сливница ет.1)

E-mail: leader@mig-sd.org