Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Управителен съвет

 • Васко Димитров Стоилков
  Васко Димитров СтоилковПредседател на УС

  Публичен сектор    Oбщина Сливница

  • Росица Петрова Георгиева
   Росица Петрова Георгиева

   Стопански сектор   Община Сливница

   • Феодор Константинов Рангелов
    Феодор Константинов Рангелов

    Стопански сектор   Община Драгоман

    • Сашка Иванова Стоянова
     Сашка Иванова Стоянова

     Стопански сектор   Община Сливница

     • МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
      МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

      Нестопански сектор Община Сливница

      • Благой Иванов Крумов
       Благой Иванов Крумов

       Нестопански сектор  Община Драгоман

       • Йорданка Асенова Георгиева
        Йорданка Асенова Георгиева

        Нестопански сектор  Община Драгоман

        Екип на Сдружението

        • Венцислав Петров Димитров
         Венцислав Петров ДимитровИзпълнителен директор

         телефон за контакт:
         0887431215 и 0876566456

         • Кристина Любомирова Борисова
          Кристина Любомирова БорисоваЕксперт СВОМР

          телефон за контакт:
          0877391742

          • Анета Иванова Драганова – Иванова
           Анета Иванова Драганова – Ивановатехнически асистент

           телефон за контакт:
           087794580

           Членове на Общото събрание

           Списък на лицата подписали декларация по Приложение №6 към чл. 24., ал.1, т.8