Program for Rural Development 2014-2020. LEADER+, Local Action Group Slivnitsa - Dragoman

Събития

На 13.06.2012 г. в гр. София между МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ и СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН” се сключи договор №РД 50-82/13.06.12 за представяне на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегия за местно развитие” и по мярка “Управление на местните инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно равитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С Решение №1/08.12.2010г. Софийски окръжен съд реши да впише в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование “Местна инициативна група Сливница-Драгоман”.

img2
img1

Да увеличат населението в района на Сливница и Драгоман е стратегическата цел на Местна инициативна група (МИГ) Сливница – Драгоман. Това каза Венцислав Димитров, който е изпълнителен директор на групата, по време на Годишна конференция по подхода ЛИДЕР, организирана от Кавангард ЕООД, които изпълняват договор за обучение по ЛИДЕР. Надявам се, че много столичани ще предпочетат да живеят в нашия район, който е близо до София и е екологично чист, обясни идеята Димитров. Той добави, че производители от региона ще започнат да предлагат местна храна на пазарите в София и това допълнително ще популяризира района. Общините Сливница и Драгоман са подходящи за биоземеделие, селски, религиозен и исторически туризъм. Там се намират голяма част от църквите, които формират обръча от т.н. Малка Света гора. Село Гургулят е известно с решителната битка от Сръбско-Българската война.