Program for Rural Development 2014-2020. LEADER+, Local Action Group Slivnitsa - Dragoman

Сдружение “МИГ Сливница – Драгоман”

име длъжност мобилен номер
Васко Стоилков председател на УС 0876 542 477
Венцислав Димитров изпълнителен директор 0876 566 456
Анета Драганова – Иванова технически асистент 0877 994 580
Кристина Борисова експерт СВОМР 0877 391 742
счетоводител 0876 271 156

Допълнителна информация

Този сайт е изготвен в рамките на проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общините Сливница и Драгоман” проект №: 431-2-03-85 / 18.09.2008 г.

Адрес: 2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1(сградата на Община Сливница ет.1)

E-mail: leader@mig-sd.org