Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

Списък На Проектните Предложения, Които Не Се Допускат До Техническа И Финансова Оценка По Процедура За Подбор На Проектни Предложения За Представяне На Безвъзмездна Финансова Помощ № BG06RDNP001-19.301

Home / Покани и обяви / Списък На Проектните Предложения, Които Не Се Допускат До Техническа И Финансова Оценка По Процедура За Подбор На Проектни Предложения За Представяне На Безвъзмездна Финансова Помощ № BG06RDNP001-19.301