Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ос Лидер Местна инициативна група Сливница - Драгоман

СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН СКЛЮЧИЛИ ТРИСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Home / Договори / СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН СКЛЮЧИЛИ ТРИСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ