Меню Затваряне

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Публичен сектор
Община Сливница

РОСИЦА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Стопански сектор
Община Сливница

ФЕОДОР КОНСТАНТИНОВ РАНГЕЛОВ

Стопански сектор
Община Драгоман

МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Нестопански сектор
Община Сливница

БЛАГОЙ ИВАНОВ КРУМОВ

Нестопански сектор
Община Драгоман

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Нестопански сектор
Община Драгоман

Донка Рашкова Борисова

Стопански секретар Община Сливница

ЧЛЕНОВЕ НА УС

ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕТО

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
тел. за контакт: 0887431215;
0876566456

КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

ЕКСПЕРТ СВОМР
тел. за контакт: 0877391742

АНЕТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА-ИВАНОВА

ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ
тел. за контакт: 0877994580

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №6 към чл. 24., ал. 1, т. 8