Меню Затваряне
Image Slide 1
Подписване
Сирене
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Документи за кандидатстване по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.831 на МИГ Сливница – Драгоман по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура